Strategiværkstedet

Om strategiværkstedet

Strategiværkstedet hjælper ledere og organisationer med at skabe bæredygtige forandringer.

Dorte har en fortid i det offentlige på både drifts- og forvaltningsniveau og Frank mangeårige ledererfaringer fra det private sociale område.

Vores mangeårige ledererfaring gør os i stand til at sætte os ind i den enkelte leders
såvel som organisationens udfordringer.

Samtidig har vi vores teori og metodiske tilgange på plads, så vi gennem dialog med jer kan skræddersy den ydelse, som passer til jeres behov.
Ligeværdighed, respekt og nysgerrighed er centrale værdier for os, og vi tilbyder et miljø med sparring, coaching og udvikling. Et miljø med højt til loftet og plads til refleksion og eftertænksomhed.
Strategiværkstedet holder til i dejlige lokaler i Vanløse. I det omfang vi ikke selv bruger lokalerne, udlejer vi dem med forplejning til ledergrupper, personalegrupper og andre som lægger vægt på et uformelt og kreativt læringsmiljø med god service.

Du er altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak om dit konkrete behov.

Vi har hver vores ekspertiser og erfaring.

 

Frank kan hjælpe med:

 • Supervision og ledersparring
 • Team og medarbejderudvikling
 • Rekruttering
 • Personalejura, GDPR og alt det “kedelige”

Dorte kan hjælpe med:

 • Strategisk organisations  og forretningsudvikling
 • Lederteams udvikling og supervision
 • Interim ansættelse, som leder eller proceskonsulent
 • Erhvervs  og individuel coaching
 • CoMeT- stressforebyggende/ behandlende coaching
 • Big Five personlighedstest

Dorte Thomsen

Ledelses- og organisationskonsulent

Min tilgang er at skabe kreative rum for udvikling, også i vanskelige processer.
Jeg er i besiddelse af en massiv erfaring i arbejdet med ledelse og organisationsudvikling.

Både gennem mit eget mangeårige lederskab i Københavns kommune, mit job som ledelseskonsulent samme sted og siden 2020 gennem mit arbejde som selvstændig lederrådgiver og organisationskonsulent hos Strategiværkstedet.

Jeg går op i at skabe et trygt og levende læringsmiljø, hvor den praktiske hverdag inddrages for at finde nye veje der understøtter den ønskede effekt. Med forskellige processer og værktøj sammenkobler jeg praksis med teoretisk viden om organisationsforståelse, samfundstendenser samt, neurologi, psykologi og filosofiske tanker.

Baggrund

Jeg har været leder i 17 år i det offentlige. De første år inden for daghøjskole- og daginstitutionsområdet.

Fra 2009 til 2020 har jeg været i Teknik og Miljø forvaltningen i København, som områdechef for legepladsområdet, enhedschef i facility og chefkonsulent  i HR- og Organisationsudvikling.

De sidste mange år har politisk og strategisk ledelse været omdrejningspunktet for mit faglige virke. Jeg har stor erfaring med interim ledelse og genopretning.

Jeg har både være personaleleder, chef for ledere og projektejer af tværkommunale projekter. Ligeledes har effektivisering, tilpasninger og smartere arbejdsgange været en del af porteføljen.

Uddannelse

 • Master i business coaching
 • Socialpædagog
 • Akkrediteret systemisk og narrativ coach samt proceskonsulent.
 • Certificering i den erhvervsrettede personlighedstest ”Big Five”
 • Certificering i Protreptisk samtale.
 • Certificering i procesledelse
 • Uddannet yogalærer
Strategiværkstedet - Dorte

Dortes ydelser

 • Strategisk organisations  og forretningsudvikling
 • Lederteams udvikling og supervision
 • Interim ansættelse, som leder eller proceskonsulent
 • Erhvervs  og individuel coaching
 • CoMeT- stressforebyggende/ behandlende coaching
 • Big Five personlighedstest

Frank Thomsen

Rådgiver og sparringspartner for ledelse og personale

Jeg er optaget af at arbejde med ledelse og af de dilemmaer som er en naturlig del af arbejdet med mennesker.

Mit proffesionele liv har stort set altid været indenfor socialpædagogikken. Jeg har i 18 år været leder af sociale tilbud indenfor det private/selvejende. Jeg har ledet dagbehandling, STU, botilbud og opholdssted og arbejdet med  autisme, udviklinghæmning, sociale vanskeligheder og psykiatri.

I en årrække var jeg med til at udvikle en stor udbyder af sociale ydelser i København og sad i 11 år i direktionen for denne organisation. Her var jeg med til at starte og udvikle flere typer af tilbud.

Jeg er uddannet socialpædagog og har en 3 årig efteruddannelse i systemisk/ narrativ teori og metode.

For mig er det vigtigt, at den praktiske virkelighed er udgangspunktet, hvad enten vi taler udvikling, kurser eller supervision.

Jeg er god til at se en sag fra flere sider, at inddrage perspektiver fra samarbejdspartnere, målgruppe og personale i en given kontekst og til at skabe  mening på ledelses- og medarbejderniveau.

Arbejdsglæde og tryghed i ledelsesarbejdet er helt centralt.

Samtidig finder jeg det økonomiske og juridiske udgangspunkt for arbejdet både spændende og rigtig godt at kende til. Derfor har jeg altid interesseret mig for social lovgivning og for den personalejuridiske del af ledelsesarbejdet.

Strategiværkstedet - Frank

Franks ydelser

 • Supervision og ledersparring
 • Team og personaleudvikling
 • Rekruttering
 • Personalejura, GDPR og alt det “kedelige”

Kursus

Vi tilbyder både hel- og halvdags kursuspakker i et kreativt og levende læringsmiljø.