Strategiværkstedet

Om strategiværkstedet

Strategiværkstedet hjælper ledere og organisationer med at skabe bæredygtige forandringer.

Dorte har en fortid i det offentlige på både drifts- og forvaltningsniveau og Frank erfaringer fra det private sociale område.

Vores mangeårige ledererfaring gør os i stand til at sætte os ind i den enkelte leders
såvel som organisationens udfordringer.

Samtidig har vi vores teori og metodiske tilgange på plads, så vi gennem dialog med jer kan skræddersy den ydelse, som passer til jeres behov.
Ligeværdighed, respekt og nysgerrighed er centrale værdier for os, og vi tilbyder et miljø med sparring, coaching og udvikling. Et miljø med højt til loftet og plads til refleksion og eftertænksomhed.
Strategiværkstedet holder til i dejlige lokaler i Vanløse. I det omfang vi ikke selv bruger lokalerne, udlejer vi dem med forplejning til ledergrupper, personalegrupper og andre som lægger vægt på et uformelt og kreativt læringsmiljø med god service.

Du er altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak om dit konkrete behov.

Vi har hver vores ekspertiser og erfaring.

Klik dig gerne ind og læs mere om hvert fagområde.

 

Frank kan hjælpe med:

 • Supervision og håndtering af vanskelige processer
 • Teamudvikling
 • Rekruttering
 • Eksternt samarbejde

Dorte kan hjælpe med:

 • Strategisk organisations udvikling
 • Lederteams udvikling
 • Ledertræning
 • Coaching og individuel udvikling
 • Medarbejder udvikling
 • Big Five personlighedstest
 • Kursus

Dorte Thomsen

Ledelses- og organisationskonsulent

Som konsulent ønsker jeg at være medskaber af et refleksions- og læringsmiljø, som kan understøtte god ledelse og gode arbejdspladser med gode resultater.

Min tilgang er at skabe kreative rum for udvikling, også i vanskelige processer.
Jeg er erfaren i arbejdet med ledelse og organisationsudvikling. Gennem en årrække har jeg trænet og coachet ledere i Københavns Kommune i strategisk lederskab, ligesom jeg har planlagt og gennemført uddannelsesforløb og workshops.

Jeg går op i at skabe et trygt og levende læringsmiljø, hvor den praktiske hverdag inddrages for at finde nye veje der understøtter den ønskede effekt. Med forskellige processer og værktøj sammenkobler jeg praksis med teoretisk viden om organisationsforståelse, samfundstendenser samt psykologiske og filosofiske tanker.

Den metodiske tilgang hjælper med at forstå, sig selv, sin lederopgave, sit lederteam og organisation. På den måde kommer I til at arbejde med praksinære løsninger på et velreflekteret grundlag, hvor effekten vil være at I ved hvad I skal, hvorfor I skal det og hvordan I gør det i praksis.

Baggrund

Jeg har været leder i 17 år i det offentlige. De første år inden for daghøjskole- og daginstitutionsområdet. Fra 2009 har jeg været ansat i Teknik og Miljø forvaltningen i Københavns Kommune, først som områdechef for legepladsområdet siden i en stabs funktion. De sidste 10 år har politisk og strategisk ledelse været omdrejningspunktet for mit faglige virke. Jeg har stor erfaring med intern interim ledelse og genopretning. Jeg har både være personaleleder, chef for ledere og projektejer af tværkommunale projekter. Ligeledes har effektivisering, tilpasninger og smartere arbejdsgange været en del af porteføljen. De sidste 3 år har jeg arbejdet som chefkonsulent udelukkende med organisations- og lederudvikling.

Jeg er udannet socialpædagog og akkrediteret systemisk og narrativ coach samt proceskonsulent. Ligeledes har jeg certificering i den erhvervsrettede personlighedstest ”Big Five” og Protreptisk samtale form. Senest er jeg ved at færdiggøre en Master i Business coaching.

Strategiværkstedet - Dorte

Dortes ydelser

 • Strategisk organisations udvikling
 • Lederteams udvikling
 • Ledertræning
 • Coaching og individuel udvikling
 • Medarbejder udvikling
 • Big Five personlighedstest
  Kursus

Frank Thomsen

Rådgiver og sparringspartner for ledelse af sociale tilbud

Jeg er optaget af at arbejde med værdier og metoder i ledelse og i arbejdet med mennesker. Jeg interesserer mig for dilemmaer i ledelsesprocesser, teamudvikling og for at skabe følgeskab i ledelse.

Mit arbejde har stort set altid været indenfor socialpædagogikken, både som medhjælper, pædagog, underviser og leder. Jeg har i 18 år været hhv. afdelingsleder, områdechef og forstander for sociale tilbud indenfor det private/selvejende. Jeg har ledet skole/dagbehandling, STU, botilbud og opholdssted og arbejdet med mange forskellige målgrupper bl.a. autisme, sociale og emotionelle vanskeligheder og psykiatri.

I en årrække var jeg med til at udvikle en stor udbyder af sociale ydelser i København og sad i 11 år i direktionen for denne organisation. Igennem mit professionelle virke har jeg været med til at udvikle og drive flere typer tilbud. Desuden har jeg i 11 år været områdechef for en række pædagogiske lederteams.

Jeg er uddannet socialpædagog og har en 3 årig efteruddannelse i systemisk/ narrativ teori og metode. Gennem årene har jeg på kursusbasis taget forløb i bl.a. narrativ coaching, protreptik og personalejura. Jeg er praktiker og som sådan, har den levede virkelighed altid været udgangspunktet for mine faglige refleksioner.
Jeg ser mig selv som en velovervejet analytiker. Jeg er kontekststærk og vil kunne hjælpe med at afklare de forskellige vinkler i en udfordring for derfra at genskabe ro og tryghed i en ledelsessituation. 
Jeg har erfaring med supervision og undervisning i blandt andet selvledelse, teamudvikling, værdiafklaring og pædagogisk metodeudvikling.

Jeg er god til at se en sag fra flere sider, at inddrage perspektiver fra samarbejdspartnere, målgruppen og personale i en given kontekst og at skabe eller genskabe mening på ledelses-, team- og medarbejderniveau.

Samtidig finder jeg det økonomiske og juridiske udgangspunkt for arbejdet både spændende og nødvendigt at kende til. Derfor har jeg altid interesseret mig både for den lovgivning, de sociale tilbud er indrammet af, og for den personalejuridiske del af ledelsesarbejdet.

Strategiværkstedet - Frank

Franks ydelser

 • Supervision og håntering af vanskelige processer
 • Teamudvikling
 • Rekruttering
 • Eksternt samarbejde

Kursus

Vi tilbyder både hel- og halvdags kursuspakker i et kreativt og levende læringsmiljø.