Strategiværkstedet - Frank

Franks ydelser

Hjælp til ledelse af sociale og pædagogiske tilbud og institutioner

Det er mit mål at medvirke til at skabe tryghed i ledelsesarbejdet
At skabe følelsen af succes og overskud.

At være leder af et socialt tilbud er et komplekst job som rummer mange forskelligartede opgaver; Økonomisk drift, personaleledelse, teamledelse, rekruttering, pædagogisk udvikling, arbejdsmiljø, kvalitetssikring, politikker og procedurer og måske også bestyrelsessamarbejde, tilsynssamarbejde, markedsføring og ejendomsdrift. Det er ikke overraskende at mange ledere har travlt og ind imellem kan have vanskeligt ved at få enderne til at mødes.

Jeg yder rådgivning og sparring til både ledelse og personale. Om der er tale om opstart, drift, udvikling, konflikter eller andre temaer, kan jeg hjælpe dig med at afklare de forskellige vinkler i en udfordring for derfra, at skabe eller genskabe ro og tryghed i din ledelsessituation.

Supervision og håndtering af vanskelige processer

Teamudvikling

Rekruttering

Eksternt samarbejde

Supervision og håndtering af vanskelige processer

Som leder skal du samarbejde med dine medarbejdere om at skabe de bedst mulige rammer og læringsmiljøer for de mennesker I arbejder med.
Det fordrer, at medarbejderne er veluddannede og at kultur og metoder er tydelige. Trivsel og arbejdsmiljø er også en vigtig del af din ledelsesportefølge.

Nedenfor skitseres nogle forløb, som tjener til udvikling af lederkompetencer og handlekraft. Disse forløbsbeskrivelser er ikke udtømmende, og du er altid velkommen til at kontakte mig for andre muligheder. Verden er mangfoldig og det er ledelsesudfordringer også.

Individuel medarbejderudvikling

Hvordan sikrer man, at personalet udvikler sig i det daglige arbejde og hvordan regulerer man på uacceptabel adfærd hos en medarbejder?

Hvordan er det nu, man får en MUS samtale til at blive et konstruktivt arbejdsredskab, uden at det hele går op i skemaer samtidig med, at man bevarer kvaliteten og fortroligheden?

Advarsler, tjenstlige samtaler eller andre regulerende samtaler kan være vanskelige at gennemføre.
Her er der risiko for, at personlige følelser kommer til at dominere i situationen, så budskabet bliver utydeligt.
Jeg tilbyder sparringsforløb om individuel udvikling af medarbejderkompetencer eller afvikling af dårlige vaner eller kultur.

Du vil med udgangspunkt i din personlige ledelsesstil:

 • Få redskaber til at gennemføre medarbejdersamtaler og lave aftaler på en anerkendende og tydelig måde.
 • Tydeliggøre medarbejdernes styrker og udviklingspotentiale.
 • Afvikle dårlige vaner og kultur.
 • Styrke din ledelsesprofil og skabe balance i din organisation.
 • Et sparringsforløb aftales altid med udgangspunkt i dine konkrete udfordringer.

Personalehåndbog og politikker

Ved personalet hvad der forventes af dem, hvad de må og ikke må, når de er på arbejdet? Min erfaring er, at det man troede, man havde en ”usagt” regel om, kan ende med at blive en ganske alvorlig konflikt, når en medarbejder træder ved siden af.

Som leder kan man let få problemer, hvis ikke der er tydelige anvisninger på forventninger til personalet, enten i ansættelseskontrakten eller i personalehåndbogen. Få hjælp til Personalehåndbog, politikker og ansættelseskontrakter.

Du kan få rådgivning til specifikke problemstillinger, eller vi kan gennemgå jeres skriftlige personalehåndbog og politikker. Hvis i helt mangler eller det i har er gammelt, kan jeg være behjælpelig med udarbejdelsen af nyt materiale.

Du vil hermed:

 • Skabe klarhed omkring arbejdspladsens regler og rammer og gøre alles arbejde nemmere.
 • Tydelighed giver tryghed og mulighed for regulering af uhensigtsmæssig adfærd hos medarbejdere.
 • Sikre at personalets ansættelser er lovlige, og du ikke rammes af bøder eller ”sager” om ulovlige ansættelsesbeviser.
 • Styrke din viden om ansættelsesret, dine ledelseskompetencer og din ledelsesplatform.

 • Mødeledelse og facilitering

  At være mødeleder er ikke altid let. Nogle gange kan det være hårdt arbejde, specielt, hvis der er tale om konflikter eller forskellige kulturer på arbejdspladsen.

  Møder kan af og til antage en karakter, hvor man bare glæder sig til de er overstået og hvor alle kan have en følelse af at spilde tiden. Det kan også være møder med samarbejdspartnere, som udvikler sig anderledes end forventet og hvor væsentlige emner ikke blev afklaret eller en borger ikke havde udbytte eller glæde af mødet.

  Du kan få rådgivning og sparring til afholdelse af interne og eksterne møder som giver dig:

  • En afklaring af hvilken mødekultur I har og hvor den kommer fra.
  • Et klart billede af din egen rolle og dine ønsker fremadrettet.
  • Konkret værktøj til mødeledelse.
  • En model til opbygning af møder, herunder problemløsningsmodel.
  • Guideline til afholdelse af eksterne møder.
  • Fremtidige møder hvor I opnår resultater og som deltagerne forlader i godt humør.

  Afskedigelser

  Personaleproblemer kan ind imellem være af en sådan karakter, at ansættelsesforholdet må ophøre. Ligeledes kan nedskæringer medføre afskedigelser. At afskedige en medarbejder er ubehageligt, sådan er det. Min erfaring er, at jo bedre du er klædt på i situationen, jo bedre er du i stand til at give plads til de følelser og reaktioner, som opstår uden selv at blive handlingslammet eller uhensigtsmæssig.
  Måske har du brug for hjælp til at sikre, at både de juridiske og de etiske forhold er i orden.

  Du har mulighed for at bruge mig proaktivt inden en afskedigelse, så vi sammen kan gennemgå muligheder og udfordringer i en given sag, herved kan du opnå:

  • Sikkerhed for at opsigelsen er juridisk i orden.
  • Forhindre et retsligt efterspil.
  • Forberedelse på de indsigelser der måtte komme.
  • Forberedelse på de følelsesmæssige og verbale reaktioner ”worst case scenario”.
  • At kunne rumme modpartens reaktioner, uden selv at reagere uhensigtsmæssigt.
  • Forberedelse på henvendelse fra fagforening og de ”krav” eller ønsker de måtte have i sagen.
  • Du kan også opleve, at din personalegruppe reagerer anderledes på en afskedigelse end forventet.
   Her kan vi sammen vende forløbet og bruge erfaringerne fremadrettet ift. hvad man skal være særlig opmærksom på i en personalegruppe efterfølgende.
  • Du kan også kontakte mig, hvis du efter en afskedigelsessag oplever at være presset af personale, stemninger eller andre faktorer i forløbet.
   Det er min erfaring at afskedigelser er en af de ledelsesmæssige handlinger, som påvirker mest og som kan aktualisere følelse af f.eks. ensomhed.

  Teamudvikling

  Teamudvikling for pædagogiske personalegrupper

  At have velfungerende teams eller personalegrupper er afgørende for kvaliteten i det pædagogiske arbejde. Samtidig kan det være en udfordring for den enkelte leder at få skabt tid og plads til løbende refleksion og vedligehold af en teamstruktur.

  Indimellem har alle arbejdspladser udfordringer, som medfører, at samarbejdet og trivslen daler. Ofte hænger det sammen med ydre omstændigheder, som presser og som ikke er håndteret eller opdaget endnu.

  • Vil du udvikle jeres samarbejde og styrke jeres trivsel?
  • Bruger I jeres forskellige kompetencer i jeres arbejde?
  • Har I været igennem en periode med udfordringer?
  • Har I brug for at få styrket jeres relationer og få udviklet jeres teamforståelse.

  Jeg kan tilbyde udviklingsforløb for din personalegruppe som er skræddersyet til jeres behov. Første møde vil være mellem dig, som leder og mig. Her vil vi gennemgå jeres udfordringer og konkrete situation, samt dit ønske til resultat. Derefter kunne et forløb være bygget om med tre halvdags workshops:
  Første skridt er gennemgang af teamforståelse, teoretisk og praktisk, samt en fælles proces som belyser jeres behov. Næste skridt i teamudviklingen er med fokus på, hvad vi forstår ved selvledelse. På sidste workshop arbejder vi videre med udfordringerne, perspektiverer og runder af.

  Et stærkt team består af:

  • Selvledende medarbejdere med høj faglighed
  • Medarbejdere som har fælles faglige værdier og metoder
  • Et team som skaber resultater og kvalitet i det daglige arbejde
  • Et team hvor personalet trives og glæder sig over hinandens resultater og succes
  • Et team hvor personalegruppen kender deres rammer, retning og resultater.
  • Et team hvor løbende refleksion og evaluering ses som en selvfølge

  Mulige temaer i teamudvikling:

  Et udviklingsforløb som ovenstående skal tage udgangspunkt i de konkrete udfordringer, I har på jeres sted. Eksemplerne herunder tjener til inspiration.
  Erfaringsmæssigt vil de dog være aktuelle mange steder.

  Målgruppeafklaring

  Målgrupperne i sociale tilbud forandrer og udvikler sig over tid, ligesom samfundet omkring os. Hvad betyder det for den pædagogiske indsats, for de fysiske rammer og for personaleprofilen.

  Et teamudviklingsforløb kan:

  • Hjælpe jer til at afklare og måske afgrænse målgruppen.
  • Skærpe blikket på jeres indsats.
  • Regulere indsatsen hvor det er nødvendigt.
  • Bringe fokus tilbage, hvis det er forsvundet.

   

  Mission, værdier og metoder

  ”Gør vi det vi siger vi gør, og det vi tror vi gør”

  Nogle gange kan man være i en situation, hvor værdierne bliver udfordret i hverdagen. Der kan være forskellig praksis, når forskellige medarbejdere er på arbejde. Kan man tale om sin praksis, også når man er uenige, eller det bliver personligt?

  Er værdierne synlige i dagligdagen, eller ”bare” noget vi har stående på skrift?

  Et teamudviklingsforløb kan:

  • Øve jer i, at tale om jeres mission, hvorfor I er her.
  • Gøre jer klare på jeres værdier og hvorfor I har valgt dem.
  • Lære personalet at være konstruktivt uenige, og gode kolleger.
  • Træne jer i, at være i Meta.
  • Øve jer i, at tage udgangspunkt i værdierne når I intervenerer i praksis.

  Teamsamarbejde omkring faglig praksis

  Arbejdet med pædagogisk praksis kan for nogle personalegrupper være rigtig besværligt. Det kan blive følsomt, og man kan føle sig personligt angrebet i sin faglige rolle. Netop fordi arbejdet med mennesker er relationelt, er vores personlige præferencer en væsentlig del af den praksis, vi udøver.

  Et teamudviklingsforløb kan:

  • Oplære vigtigheden af at undres konstruktivt over kollegers handlinger.
  • Gøre personalet bedre til at adskille person og handling.
  • Lære jer, at kende forskel på fagligt, personlig og private domæner.
  • Øve jer i metapositioner.
  • Erindre jer om hvem der er de vigtigste personer i pædagogisk arbejde.

  Teamsupervision

  Et teamudviklingsforløb kan evt. følges af en eller flere supervisioner for at fastholde fokus på de gevinster, der er opnået i forløbet. Der kan også købes supervision til personalegrupper/teams, som ikke har været igennem et teamudviklingsforløb. Her vil det første møde være mellem dig som leder og mig, for at etablere samarbejdet og beskrive opgaven og udfordringerne.

  En supervision har en varighed af 2 eller 3 timer.

  Rekruttering

  Ansættelser

  Nye medarbejdere skal både være kompetente og passe godt ind i organisationen. Selvom det er umuligt helt at undgå fejlansættelser, er der meget man kan gøre for at imødegå dem.

  • Hvem er i ansættelsesudvalget?
  • Hvad er deres kompetencer, og hvem træffer den endelige afgørelse?
  • Hvad er det vigtigste at få afklaret i en samtale?
  • Hvordan er man tydelig i jobbeskrivelsen?

  Dette og mange andre ting skal være på plads for at få den bedste medarbejder til jobbet. Jeg har mangeårig erfaring med ansættelser og Dorte er certificeret i personlighedstesten ”Big five”.

  Få sparring og rådgivning til en god ansættelsesprocedure, så du får:

  • Skrevet et tydeligt og iøjnefaldende jobopslag.
  • Nedsat det rigtige ansættelsesudvalg.
  • Udarbejdet en profil, med udgangspunkt i din nuværende gruppe og de behov du ser i organisationen.
  • Afklaret kompetencer i ansættelsesudvalget.
  • Lavet en klar procedure for samtale og votering.
  • Ansat den dygtigste og den som matcher jer.

   

  Du kan også vælge at bruge os aktivt i rekrutteringsforløbet.

  Når man ansætter ledere eller andre specialister, kan det hjælpe at anvende en personlighedstest. På den måde ses det, om ansøgerens profil matcher profilen i jobbet.

  Her vil man typisk bruge en test til de kandidater, som går videre til anden samtalerunde. På den måde får ansættelsesudvalget en øget viden om ansøger og kan stille skarpt på spørgsmål til anden samtale.

  Du kan evt. vælge at bruge mig som en aktiv medspiller i et ansættelsesforløb, det kan være i hele forløbet eller i udvalgte dele som skrivning af opslag, læsning af udvalgte ansøgninger, deltagelse i samtaler eller votering eller andet.

  Eksternt samarbejde

  Samarbejde med socialtilsyn, pårørende, kommuner eller lignende

  En del af opgaven; at bedrive ledelse inden for det sociale område er at gøre en forskel for børn, unge eller voksne borgere. Pædagogisk kvalitet skal forenes med det at drive en bæredygtig virksomhed, som lever op til de økonomiske og lovgivningsmæssige rammer. Samtidig skal man kunne navigere i og skabe gode samarbejdsrelationer både til det offentlige, det private og civilsamfundet.

  Det skaber både mange arbejdsopgaver og ind imellem et krydspres, når man som leder skal kunne navigere inden for alle dagsordener på samme tid.

  Har du brug for hjælp i forbindelse med et tilsyn?

  Jeg har i mange år samarbejdet med pårørende, tilsyn og borgere, også når bølgerne gik højt. At gøre klar til et tilsynsbesøg samt følge op herpå, kan betyde en masse ekstra arbejdsopgaver som leder. Der kan være en del administrativt tastearbejde på tilbudsportalen, eller nogle opfølgende processer efter et tilsyn, som kræver tid og energi. Det kan være en tilsynsrapport, som påpeger nogle problemstillinger, et påbud, en borgerklage, eller klager fra pårørende.

  Nogle gange opstår der situationer, hvor samarbejdet med tilsynet bliver anderledes end man havde tænkt. Der kan opstå uenigheder, eller man føler sig misforstået. Tilsynet kan have tolket udsagn fra beboere på en måde, som ikke kan genkendes.

  Har du brug for hjælp med at skille tingene ad og konkretisere forholdet?

  • Jeg kan bidrage før/efter et tilsynsbesøg, også med skriftlige indberetninger og med opdateringer på Tilbudsportalen.
  • Jeg kan facilitere processer i teams eller personalegrupper, med baggrund i evt. krav fra tilsynet.
  • En indsats aftales altid med udgangspunkt i dine konkrete udfordringer.

  Kontakt os

  Kunne du tænke dig at høre mere om hvad vi kan gøre for dig?