Strategiværkstedet - Frank

Franks ydelser

Hjælp til ledelse af sociale og pædagogiske tilbud og institutioner

 • Supervision og ledersparring
 • Team og personaleudvikling
 • Rekruttering
 • Personalejura, GDPR og alt det “kedelige”

Supervision og ledersparring

Team og medarbejderudvikling

Rekruttering

personalejura, GDPR og alt det “kedelige”

Supervision og ledersparring

At være leder af en institution, et socialt tilbud, skole eller lignende er et komplekst job med mange forskellige opgaver; Økonomisk drift, personaleledelse, rekruttering, udvikling, arbejdsmiljø, GDPR og måske bestyrelsesarbejde, tilsyn, markedsføring og ejendomsdrift. Det er ikke overraskende at mange ledere har travlt og ind imellem kan have vanskeligt ved at få enderne til at mødes.

Jeg tilbyder ledelsesrådgivning og sparring. Er der tale om start, drift, udvikling, konflikter eller andet, kan jeg hjælpe med at afklare de forskellige vinkler i en udfordring for derfra, at  genskabe ro og tryghed i din ledelsessituation.

Supervision, coaching, sparring eller rådgivning, kært barn har mange navne. Måske er det ikke så vigtigt hvad man kalder det, men mere at få talt sig frem til hvad du ønsker at opnå gennem samtalerne.

 • Det kan være du som leder, har brug for at vende dine tanker og refleksioner med en erfaren person.
 • Måske står du overfor, at skulle gennemføre nogle spændende nye tiltag og har brug for at vende dine ideer med en udenfor organisationen.
 • Er du i din ledelse, udsat for et krydspres af krav og forventninger, som måske er vanskelige at opfylde uden at gå på kompromis, eller måske blive ”upopulær”.
 • Nogle gange står man overfor (eller midt i) nogle beslutninger som er konfliktfyldte og som skaber turbulens i relationerne til medarbejdere eller ledelse.
 • Det kan også være du ikke er afklaret ift. hvad du har brug for, men bare er belastet af din lederrolle/dit job og har brug for hjælp til, at skabe klarhed.
 • Eller noget helt andet

Du vil her blive mødt, i et anerkendende rum, hvor vi tager udgangspunkt i din virkelighed- og hvor min intention er, at du kan komme videre med et nyt udsyn og måske et udvidet perspektiv på din ledersituation.

Team og medarbejderudvikling

Teamudvikling for pædagogiske og socialfaglige personalegrupper

At have et velfungerende team eller personalegruppe er vigtigt for arbejdsglæden og for kvaliteten i det pædagogiske arbejde. Samtidig kan det være en udfordring for den enkelte leder at få skabt tid og plads til løbende refleksion og udvikling af personalet.

Indimellem har alle arbejdspladser udfordringer som medfører, at samarbejde og trivsel daler. Ofte hænger det sammen med ydre omstændigheder, som presser, eller faglige forskelligheder, som måske udvikler sig til uenigheder eller konflikt.

 • Vil du udvikle jeres samarbejde og styrke jeres trivsel?
 • Bruger I jeres forskellige kompetencer i jeres arbejde?
 • Har I været igennem en periode med udfordringer?
 • Har I brug for at få styrket jeres relationer og få udviklet jeres teamforståelse.

Vi kan tilbyde udviklingsforløb for din personalegruppe som er skræddersyet til jeres behov.

Forløb kan foregå på jeres arbejdsplads, eller i vores kursuslokale i Vanløse

Rekruttering

Nye medarbejdere skal både være kompetente og passe godt ind i organisationen.

Det er umuligt helt at undgå fejlansættelser, men der er meget man kan gøre for at minimere dem.

Få sparring og rådgivning til en god ansættelsesprocedure, så du får:

 • Skrevet et tydeligt og iøjnefaldende jobopslag.
 • Nedsat det rigtige ansættelsesudvalg.
 • Udarbejdet en profil, med udgangspunkt i din nuværende gruppe og de behov du ser i organisationen.
 • Afklaret kompetencer i ansættelsesudvalget.
 • Lavet en klar procedure for samtaler og votering.
 • Ansat den dygtigste og den som bedst matcher jer.

 

Du kan også vælge at bruge os aktivt i rekrutteringsforløbet.

Du kan vælge at bruge os som en aktiv medspiller i et ansættelsesforløb, det kan være i hele forløbet eller i udvalgte dele som skrivning af opslag, læsning ansøgninger, deltagelse i samtaler eller andet.

Når man ansætter folk i specialiserede jobs, kan det hjælpe at anvende en personlighedstest. På den måde ses det, om ansøgerens profil matcher profilen i jobbet.

Frank har mangeårig erfaring med ansættelser og Dorte er certificeret i personlighedstesten ”Big five”.

 

Personalejura, GDPR og alt det “kedelige”

Hvornår tjekkede vi sidst hvad der står på vores hjemmeside?

Hvor langt er vi med det der GDPR?

Er ansættelseskontrakterne i orden?

Må vi fotografere til arrangementer?

Har vi en IT politik?

…og alt muligt andet

Alle de administrative ting man som leder ikke lige når at forholde sig til, eller har stående på listen- langt nede- kan vi også hjælpe med.

Har du brug for hjælp til at komme i mål med nogle af de ting, også dem som ikke står her, så kontakt mig og lad os se på det.

Jeg hjælper virksomheder med GDPR, ansættelseskontrakter, personalehåndbøger, politikker og meget andet.

Kontakt os

Kunne du tænke dig at høre mere om hvad vi kan gøre for dig?