Strategiværkstedet - Dorte

Dortes ydelser

Ledelses- og organisationskonsulent

Socialpædagog, Gentofte Socialpædagogiske seminarium

Certificeret i protreptik ved CCC

Akkrediteret systemisk og narrativ coach

Certificeret i personlighedstesten Big FIVE

Master of Business Coaching (EQA), CCC

Uddannet yogainstruktør

Strategisk organisations udvikling

Lederteams udvikling

Protreptik

CoMeT stressforebyggende/ behandlende coaching

Coaching & individuel udvikling

Big Five personlighedstest

Strategisk ­organisationsudvikling

Strategisk udvikling

Når der sker forandringer i en organisation, kan det være en god ide med en strategisk fortælling som beskriver de mål, I skal lykkes med. Det muliggør, at I som ledergruppe, kan arbejde struktureret med strategien og dernæst arbejde på at få strategien til at virke i praksis.

 • Hvad skal I som ledergruppe lykkes med inden for det næste år og frem?
 • Hvordan spiller det sammen med de andre planer I har?
 • Hvornår og hvordan skal de være implementeret?
 • Hvad kræver det af jer som ledergruppe?
 • Hvad kræver det af jeres medarbejdere, hvordan får I skabt følgeskab?
 • Hvilke forhindringer kommer der undervejs?

Sammen planlægger vi processer, som understøtter den strategiske retning og som dels, tilgodeser jer som team og dels tager højde for jeres daglige ledelse. I vil gennem forløbet blive klar på retning, ramme og resultater, så I sammen kan skabe en stærk strategisk fortælling. Herefter er det muligt at arbejde videre med implementeringsplan, overordnet kommunikationsplan samt kommunikationsplan for hver enkelt leder.

 

Lederteam udvikling

Teamudvikling for ledere

Et teamudviklingsforløb for ledere strækker sig typisk over en til to dage alt efter gruppens størrelse, samt hvilke behov og ønsker I har for fælles udvikling. At sætte tid af til jeres fælles teamudvikling kan forebygge uhensigtsmæssigheder og bidrage til bedre relationer, bedre resultater, mindre fravær, færre konflikter, mere nytænkning, højere fleksibilitet og mere forandringsparathed.

Det er jer der ved, hvilke emner der er relevante. Lad mig høre jeres ideer og tanker, så vi sammen kan lave et udviklingsforløb som understøtter jeres fælles arbejde og resultater.

Supervision

Jeg tilbyder supervision for ledergrupper. Gennem et supervisionsforløb får I tid til at reflektere over hverdagens udfordringer, samtidig med at vi kigger på jeres ledelsespraksis lidt fra oven.

Supervision skaber et stærkt lederteam, hvor ledere danner sig sammen og lykkes både med personaleledelse og faglig udvikling, man kan beskrive det som løbende fælles lederudvikling.

 

Protreptik

Protreptisk samtale

Du kan ændre dig selv ved at ændre på dine tanker. Men forudsætningen er, at du kender dig selv, dine tanker og antagelser.
Protreptik er en filosofisk dialogpraksis, der på en særlig måde åbner for en dybere indsigt og refleksion.
Ordet Protrepo er græsk og henviser til at vende den enkelte mod det, som er det væsentlige for den enkelte og for fællesskabet. Dvs. du kommer til at arbejde med dig selv som menneske i dit lederskab.
Den protreptiske samtale er for dig, som gerne vil arbejde intenst med dig selv. Vi arbejder med dine grundværdier – de værdier du bevidst eller ubevidst lever dit liv efter. Du bliver kort sagt klogere på dig selv, dine værdier og dine muligheder for udvikling.

CoMeT stressforebyggende/ behandlende coaching

CoMeT er skabt til dig som:
Ønsker, men måske er udfordret på, at kunne navigere i et travlt arbejdsliv og privatliv med nærvær og ro.

◦ Som ønsker at kunne holde hovedet koldt og være i balance i travle perioder.

◦ Som ønsker hjælp til at gå fra 100 km i timen, til at lægge dagen og mobilen væk, så du kan være sammen med familien uden en anden agenda i hovedet.

◦ Som ønsker at kunne sove om natten, selvom du har travlt og har vigtige dagsordner.

◦ Som ønsker at forebygge , frem for for at skulle bygges op.

◦ Som ønsker at benytte dig af pauser og restitution, til at understøtte din strategiske retning i arbejds- og privatliv.

◦ Som ønsker mental og kropslig ro, nærvær og overskud.

Hvordan

Ved at inddrage neurologi, kropslig biokemi samt viden om hvordan krop og hjerne samarbejder ved overbelastning af det autonome nervesystem, ved længere tids mentalt pres, har jeg udviklet en metode hvor vi kombinerer coaching og mental afspænding.
CoMeT er en samtaleform, hvor der den første time, tales om- og reflekteres over ledelsesdilemmaer og udfordringer. Derudover er der en halv times guidet mental dybdeafspænding.
Et forløb er på 3 gange, hvor den første gang er to timer og de næste er halvanden time.

 • Første samtale: Gennemgang af mentaltræning
  Coaching & guidet mentaltræning
 • Mentaltræning – trænes hjemme
 • Anden samtale: Coaching og mentaltræning
 • Mentaltræning – trænes hjemme
 • Tredje samtale: Coaching og mentaltræning
 • Desuden modtager man ved start en guidet mentaltræning på lydfil, som skal bruges mellem samtalerne.

Tilsammen skaber det en helt unik cocktail (siger mine kunder) af ro og afklarethed, som rækker ind hverdagslivet og medfører en forandring.

Coaching & individuel udvikling

Mange ledere og medarbejdere kontakter en coach, fordi de ønsker at bliver afklaret om en vanskelig situation, eller få hjælp til dilemmaer eller problematikker. Andre søger hjælp til at udvikle nye perspektiver, strategier og handlemuligheder.
Jeg udbyder forskellige former for coachingsamtaler til dig, som er leder af ledere, personaleleder eller medarbejder. Alle samtaleformer er effektive til at finde nye veje og gøre dig i stand til at håndtere dine udfordringer.

Business Coaching

Business Coaching er for dig, der har brug for at reflektere over dilemmaer inden for samarbejde, ledelse, strategi og retning. Herigennem vil du øge din beslutningskraft, skærpe retning og sikre følgeskab i din organisation. Ofte vil et forløb både fokusere på personlig og strategisk udvikling.

 

Systemisk og narrativ coaching

I systemisk coaching fokuseres på relationer, frem for individer og på muligheder frem for problemer.
Det systemiske kombineres med den anerkendende grundtanke, at der altid er ressourcer til stede, og at de udgør afsættet til coachingen.
Med overskriften problemet er problemet, du er ikke problemet, er scenen sat for en narrativ samtale. I Narrativ coaching arbejder vi med genforfatning af fortællinger, hvor vi kigger på udfordringer fra forskellige perspektiver.

Forebyggelse og behandling af stress og overbelastning

Samfund og arbejdsliv har forandret sig fundamentalt gennem en årrække.
Disse forandringer påvirker os, både i private og professionelle sammenhænge. Vi modtager informationer døgnet rundt og kan altid være på arbejde eller online.
Vi lægger mere identitet i arbejdet og travlhed, er et grundvilkår for de fleste ledere og medarbejdere.
Længerevarende travlhed, kompleksitet eller frustrationer kan give fysiske og psykiske symptomer. I første omgang en overbelastning som på længere sigt kan føre til stress. Symptomerne kan være mange.
Ved stressforebyggende coaching stiller vi skarpt på din her og nu situation og kigger på brugbare handlinger til at få styr på det parasympatiske nervesystem – og på den måde komme ud af din overbelastning.

Karrierecoaching

Er for dig som ønsker at komme videre i dit arbejdsliv. Gennem dialog sætter vi fokus på dine kompetencer og drømme og hvad der måske forhindrer dig i at nå dit mål.
Hvis du er udfordret ved tanken om at sælge dig selv ved en ansættelsessamtale, kan vi sammen træne din forberedelse til samtalen.

Big five personlighedstest

Strategiværkstedet tilbyder personlighedstesten ’Big Five’ som redskab til at understøtte ledelse, medarbejder- og teamudvikling samt rekruttering
En ’Big Five’ test beskæftiger sig med personlighedstræk dvs. vedvarende karakteristika ved en persons adfærd, såsom udadvendthed, pligtopfyldenhed med videre. Ved besvarelse af testen opnås et godt indblik i, hvorfor du handler, som du gør.

’Big Five’ som rekrutteringsværkstøj

Når man ansætter ledere eller andre specialiserede ansatte, kan det være en hjælp at bruge en personlighedstest. Her vil man typisk bruge en test til de kandidater, som går videre til anden samtalerunde.

’Big Five’ som karriere og personligt udviklingsværktøj

 • Er du I tvivl om hvilken retning din karriere skal tage?
 • Er du klar til nyt job eller efteruddannelse?
 • Vil du udvikle dig personligt?

’Big Five’ som lederudvikling

Lederrollen i dag er mere kompleks og nuanceret end nogensinde tidligere.
Ved hjælp af en ’Big Five’ test vil du som leder få sat fokus på dine styrker og de opmærksomhedspunkter du bør kende ift. din lederrolle. 

Testen kan også bruges til lederteamudvikling.

En test efterfølges altid af en personlig samtale

En ’Big Five’ test og efterfølgende samtale, kan give dig et godt og måske nyt syn på dine handlinger og mønstre i livet. Den viden kan øge din selvindsigt og give dig konkret viden, som du kan bruge som pejling i dit liv. Formålet med samtalen er at styrke selverkendelse og skabe muligheder for personlig udvikling.

Kontakt os

Kunne du tænke dig at høre mere om hvad vi kan gøre for dig?